Hugo Wolf se rodi 13. marca 1860 v Slovenj Gradcu kot tretji otrok v nemško govoreči družini usnjarja, uglednega meščana in glasbenega navdušenca Filipa Wolfa ter žene Katarine (roj. Nussbaumer). Že v predšolskem obdobju igra klavir in violino ter velja za čudežno nadarjenega glasbenega otroka z absolutnim posluhom. Prvi glasbeni pouk dobi pri očetu in domačem učitelju Sebastianu Weixlerju, kar vključuje tudi očetov hišni orkester, kjer Hugo igra drugo violino. Njegovo izobraževanje se po dvojezični štirirazrednici v Slovenj Gradcu nadaljuje na gimnaziji v Gradcu, nadaljuje v Šentpavlu v Labotski dolini, kasneje enako neuspešno tudi v Mariboru. Po neuspešnem izobraževanju se vrne v Slovenj Gradec pred koncem šolskega leta 1875. Študira dunajske klasike, v Mariboru nastanejo prve skladbe: klavirska sonata, variacije za klavir, pet samospevov, med njimi štirje po Goethejevih pesmih, nekaj skic za godalni kvartet in zborovske pesmi.

Hugovo prepričevanje, da hoče živeti le za glasbo, obrodi sadove. Očetova sestra Katarina je na Dunaju pripravljena sprejeti na stanovanje nadebudnega nečaka, saj konservatorij obiskujeta že njeni hčerki Anna in Ida. Hugo uspešno zaključi prvo leto, vendar ga v drugem letniku zaradi disciplinskega prekrška izključijo s konservatorija. Preseli se v Slovenj Gradec, kjer poleti 1877 nastanejo prvi ciklusi zborovskih pesmi in samospevov (Wanderlied). Trdno odločen uspeti se novembra 1877 vrne na Dunaj, kjer se še ne osemnajstleten stakne okuži s sifilisom, boleznijo, ki vse do zgodnje smrti leta 1903 zaznamuje Wolfovo življenje in ustvarjanje.

Obdobje med 1888 in 1891, v katerem je Wolf razpet med Avstrijo in Nemčijo, je značilno najbolj ustvarjalno obdobje umetnikovega živlenja: 1888 ustvari prvega izmed nesmrtnih samospevov na lirske predloge Eduarda Mörikeja (v tem letu jih uglasbi kar triinštirideset), v istem letu sledi več javnih koncertnih večerov z njegovimi samospevi; 1889 nastanejo prve pesmi iz monumentalnega Goethejevega cikla; v letu 1890 večkrat potuje po Nemčiji, kjer si ustvari krog pomembnih znancev (npr. Ludwiga Streckerja, vodjo pomembne založbe Schott. Njegove izdaje pesmaric končno omogočijo Wolfov prodor v širšo glasbeno javnost).

Kot posledica napredovanja bolezni sledi neustvarjalno obdobje med 1891 in 1895. Leta suše rezultirajo v novi verziji predelave Alarconove španske novele Trirogeljnik (kasneje preimenovane v Corregidor) v letu 1895, ki pa v polnem mahu osvoji svoje občinstvo šele v posthumnem obdobju med leti 1902-1906. V zadnjih petih letih svojega življenja je Hugo Wolf zaradi napredovanja bolezni hospitaliziran na najboljšem oddelku nižjeavstrijske državne umobolnice na Dunaju, kjer 22. februarja 1903 tudi umre.